محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 151
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342631

مقاله بررسی كاربری مدل FRO برتعيين سطح وفاداری مشتريان فروشگاه های زنجيره ای شهروند


مقاله بررسی كاربری مدل FRO برتعيين سطح وفاداری مشتريان فروشگاه های زنجيره ای شهروند

مقدمه:
امروزه، شناخت و پيش بيني نيازهاي مشتريان براي سازمان‌ها از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است و مشتري به عنوان عامل كليدي و محوري در سازمان‌ها تلقي شده و جهت‌گيري كليه اهداف، استراتژي‌ها و منابع سازماني حول محور جذب و نگهداري مشتريان سودآور مي‌باشد. لذا موضوع حفظ و تقويت وفاداري مشتريان براي شركت‌هايي كه دغدغه حفظ و توسعه جايگاه رقابتي خويش را در بازار دارند به عنوان يك چالش استراتژيك مطرح بوده و هزينه‌هاي بسياري را نيز براي درك و شناخت مفهوم و دستيابي به راهكارهاي كاربردي براي تقويت آن صرف مي‌نمايند، چرا كه با شدت گرفتن رقابت و نزديك شدن سطح كيفي و كمي محصولات و خدمات كه در حوزه انتخابي مشتريان قرار دارد، ارائه محصولات يا خدماتي كه بتواند مورد توجه مشتريان قرار گرفته و آنها را مشتري دائمي سازمان نمايد، امري حياتي و ضروري تلقي مي‌گردد.

بيان مسئله:
مهم‌ترين وظيفه بخش بازرگاني داخلي هر كشور، توزيع كالا در سطح جامعه است، يكي از روش‌هاي اصلاح نظام توزيع داخلي ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي است كه با هدف حذف واسطه‌ها، ‌كاهش قيمت‌ها، افزايش كيفيت كالاها، ايجاد صنايع جانبي و اتصال سيستم توزيع به توليد، به نظام توزيع كشور كمك مي‌نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در جهت تحقق اين هدف،‌ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند همانند ساير فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديگر تاسيس گرديد. در جهت پيشبرد اهداف اين فروشگاهها شناخت و پيش‌بيني نيازهاي مشتريان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بررسي و شناخت شاخص‌هاي وفاداري مشتريان بدين لحاظ حائز اهميت است كه وفاداري يا عدم وفاداري مشتري، تعيين كننده موفقيت يا شكست سازمان‌هاست. اگر عملكرد سازمان‌،‌ همواره پايين‌تر از انتظارات مشتريان باشد، مشتريان به سازمان پشت كرده و سازمان شكست مي‌خورد.

با در نظر گرفتن اينكه مشتريان وفادار به دليل دارا بودن دو خصلت اصلي “قابل اعتماد بودن” و “درك وضعيت” و همچنين بدليل كم هزينه بودن، معرفي مشتريان جديد به شركت و خرج كردن پول بيشتر، باعث كارايي بالاتر سازمان شده و تاثير مثبتي بر سود آوري بلند مدت سازمان گذارده و منجر به حفظ و توسعه سهم بازار (رقابت پذيري) شركت مي‌گردند، لذا شناسايي عواملي كه منجر به وفاداري مشتريان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند مي‌گردد، در دست تحقيق قرار گرفته است. در مدل سازمان‌هاي پاسخگويي سريع (FRO)، عوامل شش‌گانه آن يعني قيمت، كيفيت، زمان، خدمات، قابليت اطمينان و انعطاف پذيري، منجر به رضايت شده و در نهايت بر وفاداري مشتريان تاثير مي‌گذارد. لذا، تاثير هريك از عوامل مدلFRO بر وفاداري مشتريان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند مورد تحقيق است.

در اين تحقيق، با تمركز بر مؤلفه‌هاي مدل سازمان‌هاي پاسخگويي سريع (FRO)، اهميت نسبي هر كدام، از نقطه نظر مشتريان و تاثيرشان بر خريد از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند تعيين‌ مي‌شود، تا گردانندگان و مديران اين فروشگاه‌ها،‌ با توجه به نياز‌هاي مشتريان و اولويت‌هاي آنها در جهت ارضا مشتريان و تقويت توان رقابتي خود گام بردارند.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعيين سطح وفاداری مشتريان فروشگاه های زنجيره ای شهروند:

فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
فرضیه‌ها
پیشینه تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیر های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم-مبانی نظری تحقیق
وفاداری
مقدمه
وفاداری مشتریان
تاریخچه وفاداری
تعریف وفاداری
قانون پارتو و وفاداری مشتریان
بازاریابی و وفاداری
انواع وفاداری
شاخص‌های سنجش وفاداری مشتریان
هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتریان وفادار
مراحل تکامل وفاداری مشتریان
احتیاط‌های لازم در مورد وفاداری مشتریان
سازمان‌های پاسخگوی سریع
مقدمه
مفهوم پاسخگویی سریع
تعریف پاسخگویی سریع
محرکهای پاسخگویی سریع
تاریخچه FRO ها
سازمانهای با خاصیت پاسخگویی سریع (SFRO)
تفاوتها و اشتراکها
چهارچوب یک FRO
ارضاء مشتریان در FRO ها
تمرکز بر مشتری در FRO ها
ابعاد رقابتی مدل FRO
الف) مزیت رقابتی در FRO ها
ب) ابعاد ششگانه رقابتی در FRO ها
کیفیت
خدمات
انعطاف‌پذیری
زمان
قیمت
ایجاد ارزش برای مشتریان و استراتژیهای قیمت‌گذاری مشتری گرایانه در FRO ها
کاهش قیمت و استراتژی فرانگری
قیمت‌گذاری در FRO ها
سه عامل تعیین کننده قیمت
خط و مشی قیمت‌گذاری در FRO ها
قابلیت اطمینان
ج) خاصیت هم‌افزایی ابعاد رقابتی FRO ها
پیش‌نیازهای ساختاری در یک FRO
بهبود مستمر
حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در یک FRO برای بهبود
ایجاد محیط مناسب برای بهبود مستمر در یک FRO
تحقیق و توسعه
تکنولوژی پیشرفته
اجزاء تکنولوژی
یکپارچه‌سازی افراد و سیستم‌ها
هرم یکپارچه‌سازی
یکپارچه‌سازی سلسله مراتبی
یکپارچه‌سازی افقی
یکپارچه‌سازی بیرونی یا عمودی
عوامل موثر بر یکپارچه‌سازی
استراتژیها در FROها
تعریف استراتژی
تجزیه و تحلیل استراتژیک
تعیین قوتها و ضعف‌ها
الف ) عوامل موثر بر موفقیت شرکت
ب) سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FRO ها
ج) روشهای سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FRO ها
فرصتها و تهدیدها
نگرش مبتنی بر بازار
تدوین استراتژی در FRO ها
سطوح استراتژی در یک FRO
انواع استراتژیهای رقابتی FRO ها
استراتژی برتری عملیاتی
استراتژی مشتری مداری
استراتژی رهبری محصول
برگزیدن یک استراتژی بعنوان مهمترین استراتژی
استراتژی‌های مشتری محور و فرایندهای اصلی در FRO ها
هم راستایی و هم افزایی سه سطح استراتژی در یک FRO
نتایج پیاده‌سازی استراتژی در یک FRO
نیروی انسانی و FRO ها
برخی مدلهای تئوریک FRO ها
مدل داده و ستاده برای درک FRO ها
مدل سه پایه
مدل سیستمی
رابطة FRO و وفاداری
اثر FRO ها بر وفاداری
کیفیت و وفاداری
قیمت و وفاداری
خدمات و وفاداری
قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد و وفاداری
انعطاف‌پذیری و وفاداری
زمان و وفاداری
فروشگاههای زنجیره‌ای
تاریخچه
تعریف
نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع
فروشگاههای زنجیره‌ای در ایران
فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
مدل تحقیق
نیم رخ اولیة تحقیق
مدل تفصیلی تحقیق
منابع گردآوری داده‌ها
منابع ثانویه
منابع اولیه
روایی و پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
توصیف جمعیت‌شناختی داده‌ها
توزیع مشتریان بر اساس جنسیت
توزیع مشتریان بر مبنای سن
توزیع مشتریان بر مبنای وضعیت تاهل
توزیع مشتریان بر مبنای میزان تحصیلات
توزیع مشتریان بر مبنای شغل
توزیع عمده دفعات مراجعه مشتریان به فروشگاه
آزمون فرضیات تحقیق
رتبه‌بندی عوامل ششگانه مؤثر بر وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهروند
رتبه‌بندی عامل قیمت به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل کیفِیت به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل عملکرد به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل دوام به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل تطابق به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل زیبایی به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل نام تجاری به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی خدمات به تفکیک شاخص‌ها
رتبه‌بندی عامل زمان به تفکیک شاخصها
رتبه‌بندی عامل انعطاف پذیری به تفکیک شاخصها
رتبه‌بندی عامل قابلیت اطمینان به تفکیک شاخصها
رتبه‌بندی عاملها به تفکیک شاخصها
مقایسه دیدگاههای افراد مجرد و متاهل در خصوص وفاداری
مقایسه دیدگاههای گروههای سنی مشتریان در خصوص وفاداری
مقایسه دیدگاههای گروههای تحصیلی مختلف در خصوص وفاداری
مقایسه دیدگاههای گروههای شغلی مختلف در خصوص وفاداری

فصل پنجم -تیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه
نگاهی اجمالی به تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
تحلیل یافته‌ها
پیشنهادها
پیشنهاد براساس یافته‌ها
پیشنهاد به محققان آتی

فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۸٫۲ مگابایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات : ۲۱۲ صفحه

قیمت : 4000 تومان


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1153

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما