محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 32
  • بازدید دیروز : 109
  • بازدید کل : 388363

مقاله برنامه ریزی تولید در شرکت رافکو


مقاله برنامه ریزی تولید در شرکت رافکو

چکیده:
توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT ) امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است. بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:” اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز” توليد كنيد. تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد.

از جمله JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انساني و … که همگي بعنوان مجموعه‌اي از فنون مرتبط با JIT بررسي مي‌شود. انچه که در این تحقیق بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است.
JIT را مي توان از سه نظر متفاوت مشاهده كرد:

ديدگاه نخست سيستم كنترل كف كارگاه در JIT بوده و به واسطه استفاده از كارت هاي كابنان نمايان ترين جلوه از رويكرد JIT را دارا مي باشد.
ديدگاه دوم ايجاد زمينه مناسب براي بكارگيري كابنان بوده كه مجموعه اي از تكنيك در زمينه محصول و فرآيندهاي توليدي است. ايجاد اين زمينه، امكان پياده سازي سيستم كابنان را تضمين مي نمايد. اين مجموعه تكنيك ها شامل طراحي سيستم توليدي، تمركز بر روي موارد مرتبط با بازاريابي، فروش، طراحي محصول، مهندسي فرآيند، مهندسي كيفيت، چيدمان كارخانه، و مديريت توليد بوده، تا اجراي JIT را تسهيل نمايد.
سومين و مهمترين ديدگاه يا سطح، فلسفه توليدي JIT مي باشد كه پايه و مبناي طراحي، آماده سازي و اجراي سيستم توليدي JIT مجموعه اي از استراتژهايي اساسي توليدي مي باشد كه هنگامي كه بكار بسته مي شوند پايه سيستم JIT را شكل داده و بكارگيري سيستم كابنان را تسهيل مي نمايند.در بخش اول این تحقیق به فلسفه JIT پرداخته شده و اهداف رویکرد JIT را در۶مورد ذیل شرح می دهد :

  • ضايعات صفر
  • زمان Setup يا آماده سازي صفر
  • موجودي صفر
  • حمل و نقل و جابه جايي صفر
  • از كارافتادگي صفر
  • زمان پيشبرد صفر
  • اندازه انباشته يك

در بخش دوم این تحقیق سیستم مورد مطالعه (سیستم برنامه ریزی تولید شرکت رافکو) در وضع موجود ان مورد بحث قرار گرفته بطوریکه در ابتدا به شناخت کلی شرکت و دامنه محصولات و فعالیتهای ان پرداخته شده و سپس MPSموجود مرد بررسی قرارگرفته است .
سر برنامه اصلی تولید MPSشامل لیست محصولات و افق برنامه ریزی انها برای یک مدت دو ماهه است .
در قسمت های بعدی این بخش خط تولید فعلی شرکت و چیدمان ماشین الات و ایستگاههای مختلف کاری مورد مطالعه قرار گرفته. Layout کارخانه و الگوی جریان مواد در وضع موجودبصورت L شکل است که باتوجه به رویکرد JIT باید به صورتU شکل تغییر یابد این کار با جانمایی مجدد ماشین الات صورت گرفته و layout جدید نیز ترسیم شده.

رویکردJIT به فرایند های تولیدی برعکس رویکردهای سنتی که بصورت فرایندی و کارگاهی بوده بصورت ایجاد خانواده های محصول و استفاده از تکنولوژی گروهی GT است در تکنولوژی گروهی قطعات با اساس شباهت در برخی ویژگیها مانند شکل-نوع پرداخت مواد – ویژگیهای طراحی و ساخت قطعات تلرانس ها و فرایند های تولیدی مورد نیاز گروه بندی می شوند.
برای خط تولید مورد بحث با توجه به محصولات تولیدی اقدام به تشکیل خانواده های محصول ودر نتیجه بکارگیری از تکنولوژی گروهی GT شده است این کار با مطالعه بر روی فرم های “روش ساخت یا تکنولوژی ساخت” و همچنین جداول از- به و توالی فرایندها انجام گرفته و منجر به تشکیل ۵خانواده متفاوت از محصولات شده است که هریک از توالی و فرایندهای مشابهی برخورددار هستند.
در ادامه فرایند برنامه ریزی تولید فعلی شرکت که براساسMRPاست مورد بحث قرار گرفته بطور خلاصه فرایند برنامه ریزی تولید فعلی بر اساس تهیه MPSبرای یک افق زمانی مشخص و سپس تهیه برنامه تولید ماهیانه بر اساس ان است .
بعد از تهیه برنامه تولید ماهیانه برنامه تولید روزانه و سپس برنامه تولید در هر شیفت کاری که به” گراف زمانی تولید” است تهیه می شود در هر قسمت پس تشریح هر بنامه تولید به بحث در مورد نقاط ضعف برنامه فعلی تولید نیز پرداخته شده است.

در بخش سوم این تحقیق به تشریح تکنیک های مورد استفاده برای طراحی یک سیستم تولیدی بر اساس رویکردJIT پرداخته شده است . این تکنیک ها شامل :
۱- تکنیک های برنامه ریزی تولید
۲- تكنيك هايي براي تسهيل در استفاده از سيستم هاي ساده كنترل توليد به نام سيستم كابنان
۳- طراحي محصول براي سادگي ساخت و مونتاژ
۴- رويكردي براي استفاده از منابع توليد
۵- رويه هاي كنترل و تضمين كيفيت
تکنیک های برنامه ریزی تولید بر اساس رویکرد JIT به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته شده .اساس تکنیک های برنامه ریزی تولید بر اساس هموار سازی تولید است . هموار سازی تولید سعی دارد تا تقاضای بازار را به صورتی شکل دهد که با قابلیت های فرایند تولید قابل انطباق گردد. هموار سازی تولید با نگرش JITابتدا به ایجاد تطابق ماهانه می پردازد که صورتی از تطابق میان MPS در طول افق برنامه ریزی تولید و تولید ماهیانه خط بر اساس ظرفیت دستگاه ها است سپس یک برنامه تطابق روزانه ساخته می شود که میزان تولید هر دستگاه برای ایجاد محصول نهایی در یک روز یا طی یک شیفت کاری را با توجه به نوسانات هموار شده تقاضا بدست می دهد.هر دو تکنیک برای برنامه تولید شرکت مورد مطالعه انجام گرفته و جداول ان نیز بطور جداگانه تنظیم گردیده شده است.

تکیک ساده سازی ساخت و مونتاژ وکاهش زمان پیشبرد محصول شامل کاهش زمان صف وکاهش زمان حمل ونقل است.
کاهش زمان صف با کاهش اندازه بچ های تولیدی و بچ های انتقالی است .در ادامه مطالب با یک مثال عملی از خط تولید شرکت مورد مطالعه این موضوع تشریح شده است این مورد به متفاوت گرفتن اندازه دسته های تولیدی و انتقالی می پردازد و بطوریکه نشان داده شده است با کاهش اندازه دسته های تولیدی و برابر واحد شدن اندازه دسته های انتقالی میان ۲ ایستگاه مختلفزمان تولید فعلی به نصف کاهش می یابد.

تعدل خط تولید و ایجاد برگه های استاندارد عملیاتی از دیگر مواردی است که توضیح داده شده است .برگه های استاندارد عملیاتی شامل زمان استاندارد عملیات وشرح مختصر انجام ان است مقدار بچ تولیدی و مقدار موجودی نیمه ساخته WIPمیان ایستگاه های مختلف تولیدی نیز در این برگه ذکر شده است .این برگه با توجه به مستندات شرکت مورد مطالعه تهیه شده و مقدار مطلوب WIP وبچ تولیدی نیز در مورد هر ایستگاه بدست امده و در جدول اماده است.

در ادامه بحث به کاهش زمان راه اندازی یا SETUP پرداخته شده بطور کلی بر اساس رویکرد های JIT زمان راه اندازی یا SETUPبالا منشائ اصلی ضایعات تولیدی است بطوریکه حذف یا کاهش زیاد ان باعث ایجاد یک جریان تک واحدی روان میان ایستگاه های مختلف کاری می شود.
در مورد خط تولید مورد بحث به تشریح زمانهای راه اندازی یا SETUP پرداخته شده است بطوریکه برای ماشین الات مختلف زمان راه اندازی یا SETUP بدست امده ونوع ان از نظر درونی یا بیرونی بودن مورد بحث قرار گرفته و در مورد چند ایستگاه کاری راهکارهایی برای کاهش زمان راه اندازی یا SETUP بصورت عملی ذکر گردیده و اجرا نیز شده است.

در بخش چهارم به طراحی سیستم کانبان برای خط تولید مورد مطالعه پرداخته شده است. بطور کلی سيستمي كه تحويل بموقع را در سطح كف كارگاه اجرا مي كند به عنوان سيستم كابنان شناخته شده و كارت هاي مورد استفاده در آن كارت هاي كابنان ناميده مي شود. تاکید سیستم کانبان بر مدیریت و برنامه ریزی خط به صورت کششی از اخرین ایستگاه است که این رویکرد با رویکرد MRP که بصورت برنامه ریزی فشاری و هل دادن محصول از ایستگاه اخر به سمت ایستگاه اول است کاملا در تضاد می باشد. کارت های کانبان به دو صورت کانبان تولید و کانبان برداشت می باشد که هردو کارت برای ایستگاه های مختلف خط تولید مورد مطالعه طراحی شده است . برای اجرای نهایی سیستم کانبان در کف کارگاه باید جریان کارت های کانبان در خط تولید و برای هر ایستگاه کاری طراحی و برای پرسنل تولیدی بطور کامل تشریح شود . در خط تولید مورد مطالعه جریان کارت های کانبان برای دو ایستگاه متوالی برش و پیش گرم بطور کامل توضیح داده شده است همچنین جریان کارتهای کانبان برای یک ایستگاه تکی (ایستگاه پیش گرم) نیزمورد بحث قرار گرفته شده است. بطور کلی اجرای موثر سيستم كانبان به ميزان زيادي وابسته به نظمي دقيق بوده و اين امر به نحوه استفاده از كارت هاي كانبان مربوط مي شود. برقراري اين نظم نيازمند رويه هاي توليدي مستند شده و كاركنان آموزش ديده اي است كه از رويه ها آگاه بوده و نسبت به پياده سازي آنها علاقمند باشند.

در بخش پنجم درباره خرید و تحویل بهنگام مطالبی مورد بحث قرار گرفته . انتخاب عرضه کنندگان یکی از رویکرد های مهم JIT به مقوله خرید بهنگام است .بطور کلی JIT طرفدار انتخاب” بلند مدت”و”منحصر بفرد عرضه کنندگان کالا است بطوریکه این با تفکر سنتی انتخاب عرضه کنندگان که بصورت انتخاب کوتاه مدت و متعدد است در تضاد جدی است. بر همین اساس معیارهای متعددی برای انتخاب عرضه کنندگان بر اساس رویکردJIT مطرح شده است و در هر مورد توضیحاتی کامل اورده شده است که می توان با تدوین این نکات اجرایی دردستورالعمل های ارزیابی یا انتخاب تامین کنندگان بهبود زیادی در تامین مواد و کالاهای مورد نیاز شرکت داد.

فهرست مطالب دانلود پروژه برنامه ریزی تولید در شرکت رافکو:


بخش اول: اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT
۱-۱-مقدمه
۲-۱-رويكردها و نگرش ها به JIT
۳-۱-اهداف رویکرد JIT
۱-۳-۱-ضايعات صفر
۲-۳-۱-موجودي صفر
۳-۳-۱-زمان Set up يا آماده سازي صفر
۴-۳-۱-زمان پيشبرد صفر
۵-۳-۱-جابجايي صفر
۴-۱-عناصر كليدي رویکرد JIT
۱-۴-۱-تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار
۲-۴-۱-تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا
۳-۴-۱-رابطه با تامين كنندگان در محيط JIT

بخش دوم: آشنایی باسیستم مورد مطالعه (شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)) (وضع موجود)
۱-۲-مقدمه
۲-۲-معرفی شرکت
۳-۲-واحد های اصلی شرکت (چارت سازمانی)
۴-۲-برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)
۵-۲-خط تولید فعلی شرکت
۶-۲-سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت

بخش سوم: تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT
۱-۳-مقدمه
۲-۳-تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT
۱-۲-۳-تكنيك هاي برنامه ريزي توليد
الف -۱-۲-۳-تطابق ماهانه
ب -۱-۲-۳-تطابق روزانه
۲-۲-۳-تكنيك هاي ساده سازي فرآيند ساخت و كاهش زمان هاي پيشبرد
الف-۲-۲-۳-كاهش زمان صف
ب-۲-۲-۳-بچ يا دسته هاي كوچك توليدي و انتقالي
۳-۲-۳-تعادل خط
۴-۲-۳-كنترل خودكار سطح توليد
۵-۲-۳-استانداردهاي عملياتي
۶-۲-۳-همكاري دو جانبه
۷-۲-۳-كاهش زمان حمل و نقل
۸-۲-۳-كاهش زمان آماده سازي (Set up)
۹-۲-۳-رويكرد JIT به زمان انجام فرآيند
۱۰-۲-۳-استفاده از منابع توليدي
الف-۱۰-۲-۳-نيروي كار انعطاف پذير
ب -۱۰-۲-۳-تجهيزات انعطاف پذير
۱۱-۲-۳-طراحي محصول براي سادگي در ساخت و مونتاژ

بخش چهارم: طراحی سیستم کانبان شرکت مورد (شرکت رافکو)
۱-۴-مقدمه
۲-۴-سيستم كانبان
۳-۴-سیستم های کششی و فشاری مدیریت تولید
۵-۴-انواع كارت هاي كانبان
۱-۵-۴-كانبان برداشت
۲-۵-۴-كانبان توليد
۶-۴-جريان كارت هاي كانبان
۷-۴-جریان کارت های کانبان در خط تولید (شرکت مورد مطالعه)
۸-۴-جريان كارت ها ی کانبان در يك ايستگاه كاري
۹-۴-عملكرد كانبان
۱۰-۴-ارتباط با فروشندگان توسط سيستم كانبان
۱۱-۴-كانبان به عنوان يك تكنيك بهبود كيفيت

بخش پنجم: خرید و تحویل بهنگام
۱-۵-خرید به هنگام
۲-۵-تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام
۳-۵-انتخاب عرضه کننده
۱-۳-۵-منافع مشتری
۲-۳-۵-منافع عرضه کننده
۴-۵-معیار و انتخاب عرضه کنندگان
۵-۵-تحویل به هنگام
۱-۵-۵-بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل
۲-۵-۵-بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع
۶-منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱٫۷ مگابایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۵۷ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 863

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما