محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 154
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342634

مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی


مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی

مقدمه:
انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند، توليد مي شود. از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نيروگاه باشد، خطوط انتقال زيادي بين نيروگاهها و مصرف كننده ها لازم است.
در هنگام جاري شدن جريان در طول يك خط انتقال مقداري از قدرت انتقالي به صورت حرارت در هاديهاي خط انتقال تلف مي شود. اين تلفات با افزايش جريان و مقاومت خط افزايش مي يابد.تلاش براي كاهش تلفات تنها از طريق كاهش مقاومت، به صرفه اقتصادي نيست زيرا لازم است افزايش اساسي در سطح مقطع هاديها داده شود و اين مستلزم مصرف مقدار زيادي فلزات غير آهني است.
ترانسفورماتور براي كاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غير آهني بكار مي رود. ترانسفورماتور در حاليكه توان انتقالي را تغيير نمي دهد با افزايش ولتاژ، جريان و تلفاتي كه متناسب با توان دوم جريان است را با شيب زياد كاهش مي دهد.
در ابتداي خط انتقال قدرت، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاينده افزايش مي يابد و در انتهاي خط انتقال توسط ترانسفورماتور كاهنده به مقادير مناسب براي مصرف كننده ها پايين آورده مي شود و به وسيله ترانسفورماتور هاي توزيع پخش مي شود.
امروزه ترانسفورماتور هاي قدرت، در مهندسي قدرت نقش اول را بازي مي كنند. به عبارت ديگر ترانسفورماتور ها در تغذيه شبكه هاي قدرت كه به منظور انتقال توان در فواصل زياد به كار گرفته مي شوند و توان را بين مصرف كننده ها توزيع مي كنند، ولتاژ را افزايش يا كاهش مي دهند. به علاوه ترانسفورماتور هاي قدرت به خاطر ظرفيت و ولتاژ كاري بالايي كه دارند مورد توجه قرار مي گيرند.
تامين شبكه هاي ۲۲۰ كيلو ولت و بالاتر موجب كاربرد وسيع اتو ترانسفورماتور ها شده است كه دو سيم پيچ يا بيشتر از نظر هدايت الكتريكي متصلند، به طوريكه مقداري از سيم پيچ در مدارات اوليه و ثانويه مشترك است.
در پستهاي فشارقوي به دو منظور اساسي اندازه گيري و حفاظت، به اطلاع از وضعيت كميت هاي الكتريكي ولتاژ و جريان احتياج است. ولي از آنجا كه مقادير كميت هاي مذبور در پستها و خطوط فشارقوي بسيار زياد است و دسترسي مستقيم به آنها نه اقتصادي بوده و نه عملي است، لذا از ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ استفاده مي شود. ثانويه اين ترانسفورماتور ها نمونه هايي با مقياس كم از كميت هاي مزبور كه تا حد بسيار بالايي تمام ويژگيهاي كميت اصلي را داراست، در اختيار مي گذارد، و كليه دستگاههاي اندازه گيري، حفاظت و كنترل مانند ولتمتر، آمپرمتر، توان سنج، رله ها دستگاههاي ثبات خطاها و وقايع و غيره كه براي ولتاژ و جريان هاي پايين ساخته مي شوند از طريق آنها به كميت هاي مورد نظر در پست دست مي يابند. بنابراين ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ از يك طرف يك وسيله فشار قوي بوده و بنابراين مي بايستي هماهنگ با ساير تجهيزات فشار قوي انتخاب شوند و از طرف ديگر به تجهيزات فشار ضعيف پست ارتباط دارند، لذا لازم است مشخصات فني آنها بطور هماهنگ با تجهيزات حفاظت، كنترل و اندازه گيري انتخاب شوند.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی:
مقدمه
فصل اول
۱-۲ مقدمه

فصل دوم
۲-۲- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری
۲-۳ ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن
۲-۳-۱ ترانسفور ماتور ولتاژ القایی
۲-۳-۲ ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT)
۲-۴ مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ
۲-۴-۱ ضریب ولتاژ
۲-۴-۲ آلودگی
۲-۴-۳ ظرفیت پراکندگی

فصل سوم
۳-۱ مقدمه
۳-۲ ماهیت نور
۳-۳ بررسی نور پلاریز ه شده
۳-۳-۱ نور پلاریزه شده خطی
۳-۳-۲ نورپلاریزه شده دایره ای
۳-۳-۳ نورپلاریزه شده بیضوی
۳-۴ پدیده دو شکستی
۳-۵ فعالیت نوری
۳-۶ اثرهای نوری القائی
۳-۶-۱ اثر فارادی
۳-۶-۲ اثر کر
۳-۶-۳ اثر پاکلز
۳-۷ معرفی المانهای مهم نوری
۳-۷- ۱ منابع نور
۳-۷-۲ تار نوری
۳-۷-۳ قطبشگر
۳-۷-۴ تیغه ربع موج و نیمه موج
۳-۷-۵ آشکار سازی نور

فصل چهارم: بررسی ترانس های ولتاژ نوری
۴-۱ مقدمه
۴-۲ OPT براساس اثر کر
۴-۳ OPT بر اساس اثر پاکلز
۴-۳- ۱ اصول کار OPT
۴-۳-۲ سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT
۴-۳-۳ مدار پردازش سیگنال در OPT
۴-۲-۴ مواد سازنده سلول پاکلز
۴-۴ مشخصات OPT
۴-۴-۱ مشخصه خروجی OPT
۴-۴-۲ مشخصه حرارتی OPT
۴-۵ مسئل عملی OPT
۴-۶ بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT
۴-۶- ۱ مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC
۴-۶-۲ مدار پردازش سیگنال به روش +/-
۴-۶-۳ مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور

فصل پنجم
۵-۱ مقدمه
۵-۲- مزایا
۵-۳- تحلیل نوع تجاری
۵-۳-۱ هزینه‌های سرمایه پست و هزینه‌های ساخت
۵-۳-۲ بازده کارآیی عملکرد
۵-۳-۳ صرفه‌جویی‌های نگهداری و تعمیرات
نسبت دور قابل انتخاب خریدار منجر می‌شود به
۵-۳-۴ صرفه‌جویی‌های مصرف دوره نهایی
۵-۳-۵ مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230
۵-۴ نتیجه‌گیری

فصل ششم
۶-۱ مقدمه
۶-۲ مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی
۶-۲-۱ احتمال انفجار
۶-۲-۲ اشباع شدن هسته ترانسفورماتور
۶-۲-۳ اثر فرورزونانس
۶-۲-۳-۱ ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
۶-۲-۳-۲ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی
۶-۲-۴ شار پس ماند
۶-۲-۵ وزن و حجم زیاد
۶-۲-۶ محدود بودن دقت آنها
۶-۳ مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
۶-۳-۱ عدم احتمال انفجار
۶-۳-۲ عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها
۶-۳-۳ بدون اثر شار پس ماند
۶-۳-۴ وزن و حجم کم
۶-۳-۵ داشتن دقت بالا
۶-۳-۶ داشتن سرعت پاسخ دهی بالا
۶-۴ کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
۶-۵ نتیجه گیری
۶-۶ پیشنهادات

فصل هفتم
۷-۱ مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی
۷-۱-۱ مقدمه
۷-۱-۲ طرح OVT
۷-۱-۳ برپایی آزمایش
۷-۲ مبدل‌های ولتاژ نوری بدون باند پهن ۱۳۸ کیلوولت و ۳۴۵ کیلوولت
۷-۲-۱ مقدمه:
۷-۲-۲ اصول طرح و کارکرد
۷-۲-۳ نتایج تست‌های آزمایشگاهی ولتاژ بالا:
۷-۲-۳-۱ بازدهی در مورد دقت
B- عایق‌کاری
۷-۳ ترانس اندازه‌گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید
۷-۳-۱ مقدمه
۷-۳-۲ سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI
الف- مدولاتورهای الکترونوری در تنظیمات طولی
ب- سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا بر اساس مدولاسیون طولی:
ج – تکنیک WLI اعمالی برای سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا جهت ساخت یک ترانسفورماتور نوری ولتاژ بالا :
د- ترانسفورماتور ولتاژ بالا نوری با استفاده از تنظیمات WLI
۷-۴ نتایج تجربی
۷-۵ نتیجه‌گری

ضمیمه
تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور
۱ـ بردار جونز
۲ـ پارامترهای استوکس
۳- ماتریسهای جونز
۴- ماتریسهای مولر
۵ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز
ضمیمه ۲: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۷۴۶ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۲۳ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 737

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما