محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 119
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343240

تحقیق بررسی مسائل و معضلات اجتماعی-علل و عوامل سرقت


تحقیق بررسی مسائل و معضلات اجتماعی-علل و عوامل سرقت

چكيده:
اين تحقيق كه بعنوان پروژه تخصصي و تحقيق جهت ارائه به دانشكده جنايي تهيه گرديده به بررسي مسأله سرقت در ابعاد مختلف مي‌پردازد در تبيين ماهيت و علل سرقت نظر گاههايي متفاوت طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي‌باشد. بايد ديد از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي، و يا حالات هيجاني و نقص بيماريهاي رواني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرائط اقتصادي و اجتماعي باشند، ناشي مي‌گردمد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي‌آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده‌اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده‌اي از رفتارهاي متعدد است.

در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل مختلفي از جمله خانواده، فقر، مادي فرهنگي، اجتماعي، بيكاري، مهاجرت، رشد جمعيت و غيره در آن تأثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي‌شود گاهي عوامل مختلف مي‌توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از رفتارها مي‌توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند. مسأله سرقت از طرفي نتيجه تناقص شرائط، آگاهي اخلاقي و از طرف ديگر نتيجه تناقص استانداردهاي زندگي و الگوهاي افراد، عملكرد و عضويت اجتماعي است از اين رو يكي از عميقترين مسائل قرن حاضر موضوع سرقت است. و بايستي با ارائه روشهاي مناسب در جهت پيشگيري با آن مقابله كرد.

سرقت، از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، در جوامع متمدن كنوني سرقت و شيوه‌هاي آن متحول گرديده و انواع جديدي از سرقت نيز پديدار شده است. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در استان يزد به عمل آمده است، سعي دارد عواملي كه موجب بروز سرقت در استان بويژه در شهر ايلام مي‌گردد را بررسي نمايد. با توجه به اين تحقيق نتايج ذيل حاصل گرديده است:

از كل سارقين ۴/۴۱ درصد، اعتياد را علت اصلي اقدام به سرقت خود بيان نموده‌اند.

۸/۵۵ درصد از سارقين، بومي استان ايلام بودند.

.از كل سارقين ۷/۳۰ درصد سرقت منزل و ۷/۳۰ درصد سرقت مغازه انجام داده بودند.

.از كل سارقين ۳۹ درصد به ميزان خيلي زياد اطمينان داشته‌اند كه بعد از سرقت شناسايي و دستگير نخواهند شد.

.از كل سارقين ۸/۶۴ درصد به ميزان خيلي زياد و زياد مصمم هستند كه بعد ازآزادي دست به سرقت نزنند.

.۳۴/۶۰ درصد سارقان بومي علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده‌اند. (معتاد بودند).

.۲۳/۱۳ درصد سارقان غير بومي، علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).

.با افزايش تحصيلات، ارتكاب به سرقت كاهش مي‌يابد.

.غير بومي بودن در ارتكاب به سرقت موثر نمي‌باشد.

.بين سابقه كيفري پدر و ارتكاب به سرقت رابطه معناداري وجود ندارد.

.اعتياد در ارتكاب به سرقت موثر است.

رفع معضل بيكاري، اعتياد فقر مادي و فرهنگي از جمله مهمترين راهكارهاي مبارزه با سرقت مي‌باشند.

طرح مسأله:
افزايش ميزان سرقت در سالهاي اخير در استان ايلام تا حدودي موجب تأثير منفي بر امنيت و احساس امنيت در استان يزد گرديده است، به طوري كه اين موضوع موجب گرديده تا مسئولين مربوطه به منظور كاهش آن (سرقت) جهت دست يازيدن به راه حلي علمي و عملي تلاش نمايند. در حاليكه بسياري از افراد جامعه خود را با شرايط مختلف محيطي و مقررات وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنهاست دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماعي وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنها دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماع را خدشه دار مي‌نمايند.

يكي از قديميترين جرايم عليه اموال كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب ميافته و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين مختلف پيش بيني مي‌شده است، جرم سرقت مي‌باشد. اين جرم به دليل مهمتر بودن ارتكاب آن (در مقايسه با جرايم عليه اشخاص) بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي‌دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاد مي‌كند.

امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت، بدليل تنوع و گوناگوني آن، به انواع مختلفي كه هر يك شرايط و مجازات مخصوص به خود را دارد تفكيك شده است كه اين از ميان مي‌توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار يا تهديد سرقت در شب و سرقت از بانكها، صرافيها، جواهر فروشيها و مكانهاي مشابه، سرقت توام با هتك حرز و نظاير آنها نام برد. علاوه بر اين براي مبارزه موثر با جرم سرقت، برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در نظامهاي حقوقي مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده‌اند كه مهمتر از همه جرم مداخله در اموال مسروقه مي‌باشد.

سرقت از با سابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه‌هاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون ديده مي‌شود. اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگونيها و تغييرات زيادي شده، اما تنها چيزي كه از بدو پيدايش و شكل‌گيري آن تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذمت ماهيت آن است. با گذشت زمان شيوه‌ها و روشهاي سرقت، نوع اموال و اشياء مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي پيشبرد كار خود استفاده مي‌كنند. به همين دليل شيوه‌هاي مقابله و روشهاي برخورد با آنها متناسب با دگرگونيهاي سرقت متحول شده است. به تعبير ديگر چون در عصر ما موارد و وسايل گوناگون سرقت و گرايش به آن تغيير يافته، مقابله با آن نيز دشوار تر شده است.

فهرست مطالب دانلود تحقیق بررسی مسائل و معضلات اجتماعی-علل و عوامل سرقت:
چكيده
مقدمه
طرح مسأله
واژگان كليدي

فصل اول: كليات
اهميت تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
سابقه تحقيق
محدوده تحقيق

فصل دوم
ادبيات تحقيق
تعريف سرقت
انواع سرقت
اقتصاد و پيشگويي تحول تبهكاري (سرقت)
طبقه بندي سارقين
۱-طبقه بندي سني و جنسي سارقين
۲-دسته بندي سارقين از نظر شيوه و شگرد كار
وظيفه ما در قبال مالباختگان چيست
وظيفه ما در قبال سارق چيست
براي كشف سرقت چه بايد كرد
نگاهي به وضعيت كلي استان و ارتباط آن با سرقت
علل وقوع سرقت منازل
راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري از سرقت
مبارزه و مقابله با سرقت
مبارزه و مقابله با سرقت
تاريخچه جرم سرقت در قوانين ايران
اثر مهاجرت درجرايم (سرقت)
تأثير بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در جرايم
فقر و بيكاري
علل اجتماعي – اقتصادي سرقت
علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت
عوامل ازدياد جرم
جرم شناسي سرقت
مطالعه موردي
توصيه‌هاي ايمني به مردم (شهروندان) در امر پيشگيري از سرقت
رابطه سرقت با سایر جرائم
رابطه سرقت با اعتیاد
رابطه سرقت و طلاق
رابطه سرقت و جعل
رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل

فصل سوم
تجزیه و تحلیل
پیشنهادات
پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت
بحث و نتیجه گیری
مصاحبه

منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۸۹ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۲۹ صفحه

قیمت : 1000 تومان


مبلغ واقعی 2,500 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 962

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما