محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 67
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343188

مقاله بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران


مقاله بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

مقدمه:
بدون شك در دوران كنوني شايد هيچ شغلي نباشد كه پرداختن به آن به آموختي مقدمات و مهارت‌های خاص نياز نداشته باشند در ميان مشاغل حرفه‌ای جهان آموزش‌های پيش از خدمت بخش جدا ناشدني و انكار ناپذیران شغل به شمار می‌آید و همه داوطلبان چنان مشاغلي بايد گواهینامه‌های علمي و فني استواري مبني بر طي موفقیت‌آمیز دوره حرفه‌ای پيش از خدمت را ارائه دهند تا پروانه آغاز كار دريافت دارند .
مديريت آموزش و پرورش در شمار يكي از مشاغل حرفه‌ای است كه به دليل اهميت و تأثير عظيمي كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دوره‌ی آموزش پيش از خدمت و احراز و شایستگی‌های علمي ، فني و اخلاقي يا در موارد ويژه طي دوره‌های آموزش ضمن خدمت نبايد مجاز شمرده شود.
هم‌اکنون در سراسر جهان پيشرفته براي مديران آموزشگاه‌ها و ديگر مسئولاني كه در نظام‌های آموزش و پرورش به مديريت می‌پردازند دوره‌های حرفه‌ای و تخصصي گوناگوني در دانشگاه‌ها و ديگر مراكز آموزشی عالي برپاشده و داوطلبان چنان مشاغلي با طيب آن دوره‌ها خود را براي كار مديريت و اداره‌ی نهادهاي آموزشی آماده می‌سازند . از سوي ديگر در نظام آموزش و پرورش بسیاری از كشورهاي جهان به‌ویژه كشورهاي در حال توسعه اقتصادي اجتماعي رسم و سنت كهن آن است كه از ميان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شایستگی فني و شغلي در كار تدريس دارند به كار مديريت آموزشگاه يا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در اين زمينه بي آنكه در اهميت سابقه آموزش براي مديران آموزشگاه‌ها يا واحدهاي آموزش و پرورش ترديد شود بايد یادآور شد كه در مرتبه‌ی نخست مهارت‌های لازم براي اداره كردن يك آموزشگاه يا واحد آموزشی و تجربه كامياب معلمان در اتاق درس ارتباطي ندارد و در مرتبه‌ی دوم تجربه ممتد تدريس ویژگی‌های معلمي می‌تواند در راه اعمال مديريت مؤثر آموزشی موانع غير لازم پديد آورد . كاميابي در كار مديريت آموزشگاه‌ها و مشاغل كليدي و سیاست‌گذاری نظام آموزش و پرورش به آگاهی‌ها و دانش‌های خاص و ديگري جز هنر معلمي وابسته است هم‌اکنون گروه بس عظيمي از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده‌دار وظیفه مديريت و كارگرداني مناطق و ادارات ستادي و اجرايي آموزش و پرورش و سازمان‌های سیاست‌گذاری نظام در سراسر كشور هستند و شايسته آن است كه همه نامزدان و دارندگان شغل مديريت در همه رده‌های آموزشی كشور هرگز به مقام مديريت منصوب يا در آن مقام تثبيت نشوند مگر پيش از انتصاب يا در زمان تصدي دوره‌ای را به‌صورت شرايط و ابزار ابقاي شغل مديريت با كاميابي طي كرده يا طي نمايند البته تا زمانی كه چنين آرماني به تحقق برسد بايد تلاش شود تا مديران مشاغل و داوطلبان دستيابي به مشاغل مديريت بيش از تصدي يا در زمان تصدي بتواند با طي دوره‌های خاص مديريت خود را با شایستگی‌های علمي و فني مجهز گردانند و با نگرش‌ها و دیدگاه‌های امروز دانش مديريت آشنا شوند.
در وضع آرماني همه دانشکده‌های علوم تربيتي ، علوم اجتماعي و مديريت كشور بايد تجهيز شوند تا باهمكاري وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل اجرائي مناطق دوره‌های گوناگون مديريت براي مديران شاغل و داوطلبان مديريت برپا دارند آنان پس از طي آن دوره‌ها بتوانند با كاميابي و تسلط بيشتر به وظیفه‌ی سنگين ،‌پيچيده و دشوار هدايت و رهبري نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره‌وری نظام را افزايش دهند.
بنابراين آموختن مديريت آموزشی با توجه به گسترش وظايف و پيچيدگي آن ضرورت دارد زيرا نبايد مراکز آموزشی و اداري را در اختيار كساني قرارداد كه آگاه به علوم و فنون و مهارت‌های مرتبط با مديريت آموزشی نباشند ، آنچه امروز قابل لمس است اين است كه اهميت نقش مدير آموزشی و ضرورت تربيت او هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است و از اين رو غالباً اقدام چشمگيري در زمینه‌ی تربيت مدير مشاهده نمی‌شود در صورتي كه با توجه به اهميت نقش آموزش و پرورش و مديريت آن آموزش و تربيت افرادي كه بتوانند در همه سطوح و رده‌های نظام آموزش و پرورش رسمي نقش‌های رهبري و مديريت را عهده‌دار شوند بيش از بيش ضرورت می‌یابد بیشینه‌ی معلمي و تجربه‌های ناشي از آن گرچه زمینه‌ساز خوب و لازمي براي ايفاي وظايف و رهبري يك مركز آموزش است ولي به‌تنهایی كافي نيست مديران آموزشی بايد علاوه بر آن در حیطه‌ی معارف ، علوم و فنون و مهارت‌های مرتبط با آموزش و پرورش و مديريت به اندازه‌ی كافي آموزش ببينند و پس از طي آموزش‌های لازم بايد طبق ضوابطي دقیق و مشخصي انتخاب شوند و اينك آنچه پيش روي داريد تحقيقي است كه ویژگی‌های مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ را با آیین‌نامه انتصاب مديران مطابقت نموده است ، اميد است كه یافته‌های اين تحقيق بتواند به كاربرد ضوابط در انتخاب مديران مقاطع مختلف آموزشی كمك نمايد.

تعريف موضوع تحقيق ( بيان مسئله ):
اگرچه موضوع همزاد زندگي انسان است و از اولين روزهاي پيدايش با او بوده است اما يكي از ویژگی‌های قرن حاضر يعني قرني كه ما در آن زندگي می‌کنیم انفجار اطلاعات است در حال حاضر هر ۶ سال یک‌بار نيمي از دانش بشر كهنه و از دور خارج می‌شود و یافته‌های جديد جاي آن را می‌گیرد.
اكتشافات و اختراعات و یافته‌های صدسال اخير بشر به‌تنهایی افزون‌تری از تمامي یافته‌های دوران قبل است در چنين جهان متحول و متغيري بدون دستيابي به ابزارهاي لازم و كافي شانسی براي ادامه بقا وجود ندارد . اين پیچیدگی‌ها و سرعت و قدرت عمل و انبوه فراورده‌های انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ‌کننده متفكر و فرزانه‌ای بنام مدير دارد تا بتواند با برنامه‌ریزی درست بين همه اجزاء امكانات و منابع سازمان هماهنگي و همسويي به وجود آورد اكنون عصر مديريت و رهبري است موفقيت نهادها و سازمان‌ها تا حد زيادي به کار آیی مديريت بستگي دارد ، با توجه به‌ضرورت و اهميت مديريت سبب پيدايش گرایش‌ها و انواع مختلف مدیریت‌شده است كه مديريت آموزشی در بين ساير انواع مدیریت‌ها از جايگاه ویژه‌ای برخوردار است اگر آموزش و پرورش هر جامعه را در رأس همه مسائل جامعه بدانيم مديريت آموزشی نيز باهمان منطق جايگاه مهمي در بهسازي و توسعه جامعه دارد اگر مديران آموزشی یک جامعه داراي دانش و مهارت‌های كافي باشند بدون ترديد نظام آموزشی نيز از کار آیی و اعتبار بالايي برخوردار خواهد بود.
ترقي هر جامعه‌ای درگرو نوع و چگونگي فعاليتي است كه مديران مدارس در مدرسه انجام می‌دهند و در مقابل آن ريشه ركود جامعه و افزايش بزهكاري را نيز در عدم مديريت صحيح مدارس بايد پيگير شد با توجه به آنچه مطرح شد مدير آموزشی نقش حياتي در پيش برد اهداف تعليم و تربيت دارد لذا مدير بايد داراي ویژگی‌ها و توانائی‌ها و مهارت‌های خاصي باشد تا بتواند باکمال اطمينان كودكان نوجوانان را به دست او سپرد او بايد همه عوامل لازم و مؤثر در تربيت و اداری آموزشگاه را بشناسد و از همه مهم‌تر بايد بداند كه چگونه با آن‌ها و روي آن‌ها كار كند.
با توجه به چنين مسئوليت سنگين ، براي انتصاب مديران شرايط خاصي در نظر گرفته‌شده است كه محقق می‌خواهد در يك بررسي دريابد كه آیا انتصاب مديران از روي اصول و مقررات بوده و مديران مدارس برحسب صلاحیت‌ها و توانائی‌ها انتخاب‌شده‌اند يا خير.

فهرست مطالب دانلود پروژه بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران :
فصل اول : كليات
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
روش انجام تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
محدودیت‌های تحقيق
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات
خلاصه از ساير فصل‌ها

فصل دوم : ادبيات و پیشینه‌ی تحقيق
مقدمه
ادبيات
سابقه‌ی موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقی
مقدمه
عنوان تحقيق
اهداف كلي تحقيق
نوع تحقيق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار تحقيق
محدودیت‌های تحقيق
موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ
اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل پنجم :
نتیجه‌گیری
پیشنهاد‌ات
منابع و مأخذ
ضمایم

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه

قیمت : 1000 تومان


مبلغ واقعی 2,500 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 705

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما