محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 123
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343244

مقاله تریگر های فازی در پایگاه داده فعال


مقاله تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

چكيده:
پايگاه‌هاي داده فعال با هدف ايجاد تعامل در پايگاه‌هاي داده ايجاد شدند. در اين نوع پايگاه داده با تعريف قوانين و بدون نياز به كدنويسي، سيستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم در شرايط خاص مي‌باشد. تعريف قوانين ساده‌ترين نوع بيان محدوديت‌ها بوده كه براي متخصص هاي محيط نيز قابل درك مي‌باشد. اما در بيان تجربيات اغلب از كلمات فازي استفاده مي‌شود كه ترجمه آن‌ها به مقادير دقيق منجر به كاهش ارزش معنايي دانش مي‌شود. فازي‌سازي پايگاه‌هاي داده فعال با هدف نزديك‌تر نمودن زبان بيان قوانين به زبان طبيعي انسان مطرح شد. اين امر كمك مي‌كند دانش متخصصين، مستقيماً به پايگاه داده منتقل شود. ضمن اينكه تغييرات نيز با كمترين هزينه، بر قوانين تعريف شده اعمال مي‌شود.

اولين گروه فازي‌سازي گرداننده پايگاه‌هاي داده فعال ولسكي و بوعزيز و همکارانشان بودند که به فازي نمودن رويداد، شرط و واكنش در تعريف قوانين پرداخته‌اند و طي چند مقاله نتايج آن را ارائه نمودند، اين گروه در پروژه Tempo به پياده‌سازي فازي اين سه بخش پرداخته‌اند.

گروه دومي که در اين زمينه فعاليت نموده است گروه آقايان يوسل سايجين و اوزگور اولوسوي ميجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تريگرهاي فازي در پايگاه داده هاي فعال سيار پرداخته اند. فازي نمودن پايگاه‌هاي داده فعال با هدف كاربردي‌تر نمودن پايگاه‌هاي داده مطرح شد. اين پايان‌نامه ضمن اصلاح تريگر هاي فازي معرفي شده توسط گروه اول با ايجاد تغييراتي در آنها از تريگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازي استفاده مي کند.

در ادامة اين پايان‌نامه يك معماري ساده از موتور رونوشت برداري فازی در پايگاه داده فعال ارائه مي‌شود و در پايان با يك نمونه پياده‌سازي شده از موتور رونوشت برداري فازي موارد پيشنهادي ارزيابي مي‌گردد.

۱-۱ مقدمه:
با ايجاد سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده عمده مشكلات ساختار، پشتيباني و مديريت داده‌هاي حجيم در سيستم‌هاي فايلي برطرف شد اما توجهي به جنبه‌هاي رفتاري پايگاه داده نشد. به اين معنا كه با استفاده از قيود جامعيت شايد بتوان از منفي شدن مبلغ حقوق كارمندان جلوگيري نمود اما نمي‌توان مانع از بيشتر شدن حقوق آن‌ها از مديرانشان شد. در چنين مواردي كاربران پايگاه داده با اجراي يك پرس و جو موارد نقض محدوديت‌هايي از اين قبيل را پيدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن‌ها مي‌نمايند. مواردي اين چنين و نيز گزارشات مديريتي در آغاز ماه از جمله كارهاي مشخص و داراي ضابطه‌اي مي‌باشند كه انجام آن‌ها تكراري و قابل تفويض به سيستم است.

كاربران غيرمجاز با استفاده از يك سري گزارشات، غيرمستقيم به اطلاعات كليدي دست يافته و اقدام به تغيير آن‌ها مي‌نمايند. پيدا نمودن چنين تغييراتي كه معمولاً بعد از گزارشات اتفاق مي‌افتند، به راحتي امكان‌پذير نيست. همانطور كه مشاهده مي‌شود در يك پايگاه داده معمولي رديابي رويدادهايي كه در سيستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نيز ممكن نبوده و نياز به يك سيستم با پشتيباني جنبه‌هاي رفتاري مي‌باشد. يک پايگاه داده فعال نظير Oracle قادر به تشخيص رويدادهاي نظير اضافه، حذف و تغيير مقادير در پايگاه داده مي‌باشند. به عبارت ديگر اين سيستم‌ها با ايجاد تغيير در يك قلم داده عكس‌العمل نشان مي‌دهند.

پايگاه داده فعال با افزودن قوانين به پايگاه‌هاي داده امكان تعامل (كنش و واكنش) بين سيستم و پايگاه داده را ايجاد نمود. اين نوع پايگاه داده داراي دو بخش مديريت داده و مديريت قوانين مي‌باشد. بخش مديريت داده مسئول حفظ خواص پايگاه داده در سيستم‌هاي كاربردي بوده و بخش دوم با مديريت قوانين مسئول واكنش به رويدادهاي سيستم مي‌باشد. در اين نوع پايگاه داده طراحان سيستم قادرند با تعريف قوانين كه نزديكترين بيان به زبان طبيعي مي‌باشد، سيستم را وادار به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم نمايند.

پايگاه داده فعال با استفاده از قوانين قادر به «پشتيباني گسترده‌تر قيود جامعيت و سازگاري داده‌ها، واكنش در مقابل رخدادهاي سيستم كاربردي، عدم اجراي تقاضاهاي مشكوك، رديابي رويدادها، گزارشات ماهانه و…» مي‌باشد. همانطور كه گفته شد آن‌چه كه به طور معمول باعث مي‌شود يك پايگاه داده را فعال بدانيم، عكس‌العمل سيستم در مقابل وضعيت‌هايي است كه در پايگاه داده و يا حتي خارج از آن به وجود مي‌آيد. اين وضعيت‌ها مي‌تواند شامل يك حذف غيرمجاز و يا تغيير وضعيت پايگاه داده باشد. بايد توجه داشت كه داشتن تعامل براي يك پايگاه داده لازم اما كافي نيست. بسياري از سيستم‌هاي پايگاه داده بدون رعايت اصول پايه‌اي كه در زير به آن اشاره مي‌شود به طور عام پايگاه دادة فعال ناميده شوند.

اينگونه سيستم‌ها بايد يك پايگاه داده باشند، يعني در صورتي كه كاربر فراموش كرد، سيستم مورد نظر پايگاه دادة فعال است بتواند از آن به عنوان يك پايگاه داده معمولي استفاده نمايد (در صورت لزوم بتوان به عنوان يك پايگاه دادة معمولي از آن استفاده نمود). در اينگونه سيستم‌ها بايد امكان تعريف و مديريت قوانين وجود داشته باشد. اين قوانين در پايگاه داده فعال داراي سه جزء رويداد، شرط و واكنش مي‌باشند. اين سيستم‌ها بايد داراي يك مدل اجرايي باشند. به اين ترتيب كه با بروز رويداد و صحت شرط، واكنش قانون اجرا شود. يك پايگاه داده فعال بايد قادر به آشكارسازي رويدادها و بررسي شرط قوانين فعال و اجراي فرامين واكنش باشد.

علاوه بر موارد فوق، بهتر است در اين سيستم‌ها محيط مناسبي براي تعريف و امكان كامپايل كردن قوانين فراهم شود كه به كاربر در تعريف قوانين كمك كند. فازي‌سازي پايگاه‌هاي داده فعال با هدف نزديكتر نمودن زبان بيان قوانين به زبان طبيعي طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهاي كاربران پايگاه داده فعال، فازي مي‌باشد. به عنوان نمونه در تقاضاهايي نظير عدم تعلق پاداش به كارمندان «كم‌كار»، «افزايش» فشارخون، محاسبة حقوق كارمندان در «پايان» هر ماه و… از كلمات فازي استفاده شده است كه عدم پشتيباني مفاهيم فازي و به كار بردن مقادير دقيق منجر به حصول نتايج نامطلوب در برخي سيستم‌هاي كاربردي مي‌شود.

تفاوت اصلي در فازي‌سازي پايگاه دادة فعال با ساير سيستم‌هاي فازي، در نوع تعريف قوانين مي‌باشد. به اين ترتيب كه در تعريف قوانين در اينجا از سه جزء اصلي رويداد، شرط و واكنش استفاده مي‌شود در صورتي كه سيستم‌هاي مبتني بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واكنش تشكيل شده‌اند اما فازي نمودن شرط و واكنش قوانين در پايگاه‌هاي داده فعال تفاوت چنداني با شرط و واكنش فازي در سيستم‌هاي مبتني بر قانون ندارد و در فازي نمودن رويداد نيز مي‌توان از همان سياق رويدادهاي فازي استفاده نمود اين بحث توسط ولسكي و بوازيز در [۷] مطرح شده است.

در اين پايان‌نامه سعي شده است بحث‌هاي مطرح شده در پايگاه‌هاي داده فعال فازي، با يك نمونه پياده‌سازي شده بطور خلاصه بررسي شود. همچنين در ادامه با معرفي عمل رونوشت برداري و بکار گيري قوانين فازي(تريگرهاي فازي) در عمل رونوشت برداري روش بهبود يافته جديدي معرفي شود..

۱-۲ مروري بر فصول پايان‌نامه:
در ادامه اين پايان‌نامه در فصل دوم مفاهيم پايگاه دادة فعال ارائه شده است. همچنين مدل اجرايي، نمونه‌هايي از اين نوع پايگاه داده و برخي كاربردهاي پايگاه دادة فعال در ادامة اين فصل آمده است.

در فصل سوم مختصري از مفاهيم فازي ارائه شده است.

فصل چهارم شامل چگونگي پشتيباني مفاهيم فازي در بخش‌هاي مختلف يك پايگاه داده فعال مي‌باشد.

فصل پنجم به بيان طرح استفاده از تريگرهاي فازي در پايگاه دادة فعال جهت ارائه روش جديد رونوشت برداري فازي مي‌پردازد و مزايا استفاده از روش رونوشت برداري فازي نسبت به روشهاي مرسوم قديمي با يك نمونه پياده‌سازي شده و مقايسة آن با نمونة غيرفازي ارائه شده است.

فصل ششم به بيان چگونگي پياده سازي تريگرهاي فازي در پايگاه دادة فعال غير فازي و نيز پياده سازي رونوشت برداري فازي بوسيله آن مي پردازد.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال:
بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
فصل اول: كليات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ مروري بر فصول پايان‌نامه

فصل دوم: پايگاه داده فعال
۲-۱ مديريت داده
۲-۲ مديريت قوانين
۲-۲-۱ تعريف قانون
۲-۲-۱-۱ رويداد
۲-۲-۱-۲ شرط
۲-۲-۱-۳ واكنش
۲-۲-۲ مدل اجرايي
۲-۲-۲-۱ اولويت اجرايي در قوانين
۲-۲-۲-۲ معماري پايگاه دادة فعال
۲-۲-۲-۳ آشكارساز رويداد
۲-۲-۲-۴ ارزيابي شرط
۲-۲-۲-۵ زمانبندي
۲-۲-۲-۶ اجرا
۲-۳ نمونه‌هاي پياده‌سازي شده
۲-۳-۱ Starburst
۲-۳-۲ Ariel
۲-۳-۳ NAOS
۲-۴ نتيجه

فصل سوم: مفاهيم فازي
۳-۱ مجموعه‌هاي فازي
۳-۲ عملگرهاي فازي
۳-۳ استنتاج فازي
۳-۴ ابهام‌زدايي
۳-۵ نتيجه

فصل چهارم : پايگاه داده فعال فازي
۴-۱ تعريف فازي قوانين
۴-۱-۱ رويداد فازي
۴-۱-۱-۱ رويدادهاي مركب
۴-۱-۱-۲ انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب
۴-۱-۲ شرط فازي
۴-۱-۳ واكنش فازي
۴-۱-۴ تعيين فازي موقعيت زمانبندي
۴-۲ معماري و مدل اجرايي قوانين
۴-۲-۱ آشكارساز رويداد
۴-۲-۲ بررسي شرط
۴-۲-۳ اجرا
۴-۲-۴ زمانبندي
۴-۳ نتيجه

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات
فصل پنجم: رونوشت برداری فازی
۵-۱ رونوشت برداری
۵-۱-۱ رونوشت برداری همگام
۵-۱-۲ رونوشت برداری ناهمگام
۵-۱-۳ ماشين پايه رونوشت برداري داده
۵-۱-۴ مقايسه دو روش همگام و ناهمگام
۵-۲ رونوشت برداري فازي
۵-۲-۱ استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري
۵-۳ کميت سنج هاي فازي
۵-۳-۱ روش محاسبه کميت سنج هاي فازي
۵-۳-۲ کميت سنج عمومي
۵-۳-۳ کميت سنج جزئي
۵-۳-۴ کميت سنج جزئي توسعه يافته
۵-۴ روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي
۵-۵ معماري ماشين رونوشت بردار فازي
۵-۶ مثال
۵-۷ کارايي
۵-۷-۱ ترافيک در رونوشت برداري مشتاق
۵-۷-۲ ترافيک در رونوشت برداري تنبل
۵-۷-۳ ترافيک در رونوشت برداري فازي
۵-۷-۴ مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل
۵-۸ جمع بندي

فصل ششم: پیاده سازی
۶-۱ Fuzzy SQL Server
۶-۲ عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server
۶-۳ شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي
۶-۴ اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي
۶-۵ جداول سيستمي مورد نياز
۶-۶ مثال
۶-۷ کارهاي آتي

مراجع و منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴۳۴ کیلوبایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه

قیمت : 2800 تومان


مبلغ واقعی 7,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 551

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما