محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 108
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343229

مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال در...


مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال در...

مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال در افت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدايی شهرستان سبزوار در سال تحصيلی ۸۶ – ۸۵

چكيده
موضوع مورد پژوهش در اين تحقيق بررسي رابطه بين موانع اجراي روشهاي تدريس فعال با افت تحصيلي در مدارس ابتدايي شهرستان سبزوار مي باشد كه در اين پژوهش ابتدا به بيان مساله وبعد از آن به اهداف، سوالات و مشكلات و تنگناها پرداختيم.فرضيات اين تحقيق عبارتند از :

۱-بين محتواي نا مناسب كتابهاي درسي و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد.
۲-بين كمبود امكانات آموزشي مناسب و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد.
۳-بين عدم رضايت شغلي معلمان وعدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد.
۴-بين نظام ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد.

جامعه آماري كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل كليه معلمان مقطع ابتدائي شهرستان سبزوار مي باشد كه تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است كه ۷۸۴ نفر معلمين مرد و ۸۵۰ نفر معلمين زن مي باشند و نمونه اين پژوهش ۵۰ نفر از معلمين مقطع ابتدائي هستند. در اين پژوهش از روش توصيفي و مقايسه اي استفاده نموديم و همچنين روش جمع آوري اطلاعات تحقيق روش كتابخانه اي و ميداني است. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از ميانگين، نما، ميانه، واريانس، انحراف استاندارد و ضريب خي ۲٫ ضريب پايائي اين پژوهش ۹۴% است كه پايائي به صورت مطلوب است.

مقدمه
سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم، معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است، نظام آموزش و پرورش است. مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در اماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است.

این نقیصه مهم نظامهای آموزشی کشورهای در حال توسعه در حالی است که نظام های تربیتی مترقی با چالش های متعدد در ابعاد مختلف علمی مترصد تربیت انسانهایی هستند که در رویارویی مترقی با مسائل با کسب توانمندی های لازم در زمینه های مختلف، فعال و منعطف بوده و خلاقانه مجموعه امور را در یک فرایند علمی تحت سیطره خود درآوردند. نظام آموزش و پرورش مترقی و پیشرو در پی آن است بااستفاده از الگوهای تدریس فعال، فراگیران را از حالت منفعل خارج ساخته و شرایط درگیری آنان را با موضوع درس فراهم کند و شاگرد محوری را جایگزین معلم محوری نماید.

در استفاده از روشهای تدریس فعال، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نمیشود بلکه از آن به عنووان محمل و وسیله ای برای توسعه مهارت تفکر و یادگیری در سطوح بالا هم استفاده می شود. مهارت ها و عملکردی که متاسفانه بر اساس نتایج اولیه سومین مطالع بین المللی ریاضیات و علوم در دوره ابتدایی و راهنمایی، دانش آموزان کشور ما در مقایسه با سیار دانش آموزان کشورهای جهان از سطح و توانایی پایینی برخوردارند (کیامنش ۱۳۷۵ – يافته هاي سومين مطالعه بين المللي تيمز علوم دوره ابتدائي).

بنا بر این با این نگرش که مقش سنتی معلم به عنوان توزیع کننده دانش آموزان از طریق آموزش مستقیم و توضیح و سخنرانی دیگر به پایان رسیده باشد، شایسته است که این چشم انداز بر نظام تعلیم و تربیت مستولی گردد که: چگونه دانستن ف چگونه انجام دادن، چونهبا دیگران زیستن و چگونه شدن را یاد بگیریم و بر خود آغاز گری، خود مشاهده گری و خود قضاوتی در باره این که چه چیزی را بیاموزیم، چونه بیاموزیم و چرا بیاموزیم تاکید داشته باشیم تا به این وسیله فراگیر به کمک معلم خود بتواند یادگیری خود را تنظیم و سطح توجه اش رابه طور ارادی نمایان و در جریان یادگیری، اعمال خود را کنترل کند، تااز این طریق تفكر انتقادی و منطقی و خلاقیت در او شکل گیرد. موارد فوق از جمله چشم اندازهای جهانی آموزش و پرورش عمومی در قرن ۲۱ و ایران ۱۴۰۰ می باشند (قورچیان و فضلی خانی ۱۳۷۷ جزئيات روش هاي تدريس)

بنا بر آنچه گفته شد اهتمام به روش های تدریس فعال در نظام های آموزشی یکی از موثرترین اقداماتی است که میتواند آموزش و پرورش فعلی را به سر منزل مقصود رهنمون گرداند. در این رابطه شناخت موانعی که در تحقق این امر خلل وارد می نماید، یکی از ضروری ترین و اساسی ترین مواردی است که تصمیم گیرندگان این دستگاه عظیم بدان نیازمندند.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال در افت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدايی شهرستان سبزوار در سال تحصيلی ۸۶ – ۸۵:
چكيده
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
موضوع تحقيق
متغيرها
فرضيه و سؤالات
مفاهيم و اصطلاحات
مشكلات و تنگناها
خلاصه فصل اول

فصل دوم: پيشينه تحقيق
مقدمه
انواع رويكردها در فرآيند ياددهي – يادگيري
ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي
نقد ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي
ياددهي – يادگيري با رويكرد فعال
ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي – يادگيري با رويكرد فعال
رابطه تدريس و يادگيري
مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري
الگوهاي تدريس
ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي
ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال
مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال
نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال
الگوي حل مسئله
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ايران
تحقيقات انجام شده در جهان
خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي
جامعه آماري
نمونه آماري روش نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل آماري
روائي
پايائي
خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
مقدمه
ليست فرمول ها
بررسي فرضيات
جدول و نمودارها
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱ تا ۲۰
نمودار كلي
خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيری
مقدمه
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
پيشنهاد و راهكارها
منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۵۹۳ کیلوبایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۹۲ صفحه

قیمت : 2000 تومان

خرید این فایل از ایران پروژه:

http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86/

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما